Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.300 +21 (+4,12) 3,49 0,46
BMF 14.400 +1.800 (+14,29) 1,45 0,53
CNG 19.700 +45 (+2,33) 6,31 0,98
DDG 27.960 +160 (+0,58) 23,66 2,13
GAS 63.000 +380 (+6,41) 10,13 2,49
GCB 4.200 0 (0,00) 4,09 0,26
HFC 11.000 +1.400 (+14,58) 13,65 1,06
HTC 0 -25.000 (-100,00) 7,07 1,05
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,02 0,55
PDT 13.600 0 (0,00) 2,25 0,19
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 12.700 +40 (+3,25) 5,19 0,90
PGD 27.800 +180 (+6,92) 10,70 1,83
PGS 16.783 +1.383 (+8,98) 11,18 0,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 68,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 11,00%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 7,81%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á 7,81%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương 3,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm

TOP