Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.300 -13 (-2,39) 5,22 0,41
BMF 17.400 +2.200 (+14,47) 3,59 0,63
CNG 21.000 -30 (-1,40) 6,70 1,07
DDG 26.903 -97 (-0,36) 30,55 2,49
GAS 74.300 -90 (-1,19) 12,65 2,74
GCB 9.600 +1.100 (+12,94) 9,34 0,60
HFC 8.831 +231 (+2,69) 10,95 0,84
HTC 25.200 -1.200 (-4,55) 6,87 1,03
LMH 627 -73 (-10,43) -2,34 0,07
MTG 3.750 +50 (+1,35) 15,83 0,61
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,16 0,62
PDT 9.700 0 (0,00) 1,61 0,13
PEG 6.000 0 (0,00) -32,53 1,99
PGC 13.350 -20 (-1,47) 6,33 0,91
PGD 28.200 +15 (+0,53) 10,56 1,80
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 68,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 11,00%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 7,81%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương 3,50%
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu miền Bắc 2,54%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm

TOP