Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.000 +3 (+0,60) 3,29 0,44
BMF 13.050 -250 (-1,88) 1,32 0,48
CNG 20.000 +30 (+1,52) 6,40 0,99
DDG 27.857 +57 (+0,21) 23,49 2,12
GAS 67.000 +430 (+6,85) 10,77 2,64
GCB 3.700 0 (0,00) 3,60 0,23
HFC 11.000 0 (0,00) 13,65 1,06
HTC 0 -25.000 (-100,00) 7,07 1,05
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 5.500 +300 (+5,77) -4,25 0,59
PDT 9.900 -1.700 (-14,66) 1,64 0,14
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 13.300 +10 (+0,75) 5,43 0,94
PGD 32.000 +105 (+3,39) 12,32 2,11
PGS 16.904 +4 (+0,02) 11,45 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 56,75%
Công ty Cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam 14,54%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương 9,00%
Công ty Cổ phần Vận tải Trung Dũng 7,50%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2019 18/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 19/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 19/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 19/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 11/01/2018

Xem thêm

TOP