Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/09/2017 KEVS Không có Không có Không có
30/03/2020 BVS Giữ 20300 20300
07/12/2011 FPTS Mua 20000 Không có
25/10/2011 VDS Không có Không có Không có
05/09/2011 MHBS Không có Không có Không có
20/06/2011 VCSC Mua 20600 Không có
22/04/2011 VCSC Không có Không có Không có
08/12/2010 VDS Giữ 27000 Không có
01/09/2010 DASC Mua Không có 65000
21/06/2010 PSI Mua 22400 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.100 +10 (+2,00) 3,35 0,45
BMF 16.200 +2.000 (+14,08) 1,63 0,60
CNG 20.000 0 (0,00) 6,40 0,99
DDG 27.514 -86 (-0,31) 23,24 2,09
GAS 58.200 -50 (-0,85) 9,36 2,30
GCB 5.700 -900 (-13,64) 5,92 0,36
HFC 6.500 0 (0,00) 8,99 0,61
HTC 0 -24.200 (-100,00) 6,84 1,01
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,02 0,55
PDT 13.600 0 (0,00) 2,25 0,19
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 12.000 0 (0,00) 4,90 0,85
PGD 24.700 +120 (+5,10) 9,51 1,63
PGS 16.630 -1.270 (-7,09) 11,31 0,86
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 12,75%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,87%
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam 4,57%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,26%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á 3,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP