Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/09/2017 KEVS Không có Không có Không có
10/07/2020 BVS Giữ 20300 20300
07/12/2011 FPTS Mua 20000 Không có
25/10/2011 VDS Không có Không có Không có
05/09/2011 MHBS Không có Không có Không có
20/06/2011 VCSC Mua 20600 Không có
22/04/2011 VCSC Không có Không có Không có
08/12/2010 VDS Giữ 27000 Không có
01/09/2010 DASC Mua Không có 65000
21/06/2010 PSI Mua 22400 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.430 +4 (+0,74) 5,35 0,42
BMF 15.200 0 (0,00) 3,13 0,55
CNG 21.300 +10 (+0,47) 6,80 1,09
DDG 27.203 -197 (-0,72) 30,43 2,48
GAS 75.200 +230 (+3,15) 12,80 2,77
GCB 8.450 +1.050 (+14,19) 8,22 0,53
HFC 8.600 -1.200 (-12,24) 10,67 0,82
HTC 26.288 +1.788 (+7,30) 7,20 1,08
LMH 700 0 (0,00) -2,61 0,07
MTG 3.700 +400 (+12,12) 15,62 0,60
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,16 0,62
PDT 9.733 -1.167 (-10,71) 1,61 0,13
PEG 6.000 0 (0,00) -32,53 1,99
PGC 13.550 -15 (-1,09) 6,43 0,93
PGD 28.050 +5 (+0,17) 10,51 1,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 35,26%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,87%
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam 4,57%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,26%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á 3,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP