Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.090 +19 (+3,87) 3,35 0,45
BMF 12.567 -1.333 (-9,59) 1,27 0,47
CNG 19.250 +15 (+0,78) 6,16 0,96
DDG 27.485 +85 (+0,31) 23,49 2,12
GAS 59.200 +310 (+5,52) 9,52 2,34
GCB 4.200 0 (0,00) 4,09 0,26
HFC 9.600 +1.100 (+12,94) 13,28 0,90
HTC 21.640 -2.560 (-10,58) 7,07 1,05
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,02 0,55
PDT 13.600 0 (0,00) 2,25 0,19
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 12.300 +40 (+3,36) 5,02 0,87
PGD 26.000 +120 (+4,83) 10,01 1,71
PGS 15.293 +293 (+1,95) 10,37 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP