Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 7.000 -30 (-4,10) 10,93 0,55
BMF 17.000 -1.000 (-5,56) 3,71 0,65
CNG 21.750 -80 (-3,54) 15,71 1,27
DDG 29.896 -104 (-0,35) 46,39 2,37
GAS 85.000 -560 (-6,18) 18,98 3,63
GCB 8.400 +600 (+7,69) 7,59 0,49
HFC 5.700 0 (0,00) 7,07 0,54
HTC 0 -32.500 (-100,00) 9,05 1,30
LMH 2.000 0 (0,00) -2,17 0,33
MTG 3.400 0 (0,00) 14,23 0,55
PCG 5.200 0 (0,00) -23,39 0,61
PDT 11.200 +1.300 (+13,13) 1,64 0,81
PEG 9.400 0 (0,00) -27,38 3,30
PGC 18.600 -90 (-4,61) 9,65 1,43
PGD 32.600 -235 (-6,72) 16,83 2,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà nước 11.134,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 04/11/2020

Xem thêm

TOP