Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 11.846 +46 (+0,39) 14,58 1,08
BT1 18.800 0 (0,00) 8,92 0,95
CPC 20.540 -1.460 (-6,64) 7,96 1,19
DDV 30.442 +42 (+0,14) 31,74 3,29
DGC 158.600 +80 (+0,50) 25,42 5,85
DHB 7.300 +900 (+14,06) -1,67 0,00
DOC 10.400 0 (0,00) 44,05 1,00
DPM 42.750 +75 (+1,78) 14,67 1,91
HAI 4.500 +2 (+0,44) 66,25 0,38
HPH 6.500 0 (0,00) 34,38 0,54
HSI 2.857 +57 (+2,04) -12,18 0,00
HVT 54.868 -1.632 (-2,89) 15,06 2,50
LAS 19.829 -171 (-0,86) 31,25 1,70
LTG 43.450 +950 (+2,24) 7,24 1,22
NFC 12.103 -1.097 (-8,31) 16,44 1,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần 873 - Xây dựng Công trình Giao thông 86,34%
Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 17/10/2018

Xem thêm

TOP