Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.900 0 (0,00) 7,87 0,89
CSV 28.300 -70 (-2,41) 4,99 1,56
DCI 63.000 +3.000 (+5,00) 0,83 0,09
DCM 9.260 -4 (-0,43) 8,20 0,80
DDV 6.450 -250 (-3,73) 6,33 1,02
DGC 43.108 -892 (-2,03) 3,38 1,55
DOC 10.100 +100 (+1,00) 11,27 0,65
DPM 22.800 +25 (+1,10) 13,50 1,11
HAI 1.960 -4 (-2,00) -6,24 0,18
HSI 1.120 +20 (+1,82) 1,57 43,21
HVT 51.000 -500 (-0,97) 5,67 2,63
LAS 10.200 -100 (-0,97) 8,50 0,87
NFC 0 -5.400 (-100,00) 4,24 0,45
PCE 8.100 0 (0,00) 5,99 0,51
PCN 7.900 -500 (-5,95) -3,49 1,61
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 5,00%
Công ty TNHH MTV Minh Tân 3,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 16/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 23/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 10/11/2017

Xem thêm

TOP