Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 0 (0,00) 7,58 0,82
CPC 17.422 -1.678 (-8,79) 7,19 0,97
CSV 18.900 +50 (+2,71) 3,31 0,90
DCI 2.800 0 (0,00) 0,83 0,20
DCM 5.860 +17 (+2,98) 7,07 0,50
DDV 5.867 +167 (+2,93) 148,27 0,67
DGC 20.446 +546 (+2,74) 4,43 0,77
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 12.850 +45 (+3,62) 12,85 0,61
HAI 2.750 -20 (-6,77) 59,83 0,27
HPH 5.100 -300 (-5,56) 2,25 0,42
HSI 900 +100 (+12,50) 6,58 7,21
HVT 39.167 +2.167 (+5,86) 9,22 1,88
LAS 5.224 +24 (+0,46) 243,41 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 5,00%
Công ty TNHH MTV Minh Tân 3,00%
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP