Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 19.600 0 (0,00) 8,07 0,89
CPC 0 -28.000 (-100,00) 8,60 1,42
CSV 27.950 +5 (+0,17) 4,88 1,41
DCI 2.800 0 (0,00) 0,95 0,13
DCM 8.020 0 (0,00) 7,25 0,72
DDV 8.200 0 (0,00) 5,44 0,87
DGC 29.522 -478 (-1,59) 4,55 1,04
DHB 6.500 0 (0,00) -8,54 94,60
DOC 8.400 0 (0,00) 19,54 0,76
DPM 15.300 -5 (-0,32) 10,48 0,76
HAI 1.820 -2 (-1,08) -19,74 0,17
HPH 19.700 0 (0,00) 3,17 0,60
HSI 1.700 0 (0,00) 11,52 12,62
HVT 0 -44.000 (-100,00) 5,74 2,23
LAS 7.677 -23 (-0,30) 8,81 0,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 5,00%
Công ty TNHH MTV Minh Tân 3,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 14/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 16/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP