Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.900 0 (0,00) 7,87 0,89
CSV 31.650 -15 (-0,47) 5,54 1,71
DCI 63.000 +3.000 (+5,00) 0,83 0,09
DCM 9.100 -3 (-0,32) 7,37 0,77
DDV 6.450 -250 (-3,73) 6,35 1,02
DGC 42.377 -123 (-0,29) 3,28 1,49
DOC 10.100 +100 (+1,00) 15,78 0,91
DPM 20.000 0 (0,00) 11,19 0,97
HAI 1.830 +5 (+2,80) -75,01 0,17
HSI 1.120 +20 (+1,82) 1,57 43,21
HVT 52.000 0 (0,00) 6,25 2,82
LAS 9.541 -159 (-1,64) 8,83 0,85
NFC 0 -5.400 (-100,00) 4,19 0,47
PCE 9.750 -150 (-1,52) 7,88 0,64
PCN 0 -8.300 (-100,00) -3,84 1,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 5,00%
Công ty TNHH MTV Minh Tân 3,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 14/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 16/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 23/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017

Xem thêm

TOP