Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 12.811 -589 (-4,40) 16,08 1,19
BT1 17.000 0 (0,00) 8,07 0,86
CPC 22.276 -424 (-1,87) 8,18 1,22
DDV 29.133 -267 (-0,91) 30,38 3,15
DGC 161.000 +280 (+1,76) 20,86 5,37
DHB 7.300 0 (0,00) -1,67 0,00
DOC 10.400 0 (0,00) 44,05 1,00
DPM 47.000 +130 (+2,84) 16,13 2,10
HAI 4.840 +31 (+6,84) 71,26 0,41
HPH 6.500 0 (0,00) 34,38 0,54
HSI 2.900 0 (0,00) -12,37 0,00
HVT 56.557 +2.557 (+4,74) 15,47 2,56
LAS 19.768 -132 (-0,66) 31,57 1,70
LTG 42.937 -63 (-0,15) 7,16 1,21
NFC 15.989 +589 (+3,82) 22,24 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 75,00%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 5,00%
Công ty TNHH MTV Minh Tân 3,00%
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 18/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 27/10/2020

Xem thêm

TOP