Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương 1 - Pharbaco (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 13.543 +43 (+0,32) 2,36 0,73
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,92
CDP 7.183 -817 (-10,21) 4,84 0,60
CNC 19.000 +1.000 (+5,56) 7,09 1,52
DBM 36.050 +1.950 (+5,72) 9,93 1,20
DBT 10.019 -681 (-6,36) 5,97 0,75
DCL 19.100 +50 (+2,68) 12,27 1,30
DDN 8.900 -1.100 (-11,00) 5,77 0,61
DHD 35.000 0 (0,00) 8,54 0,87
DHG 83.000 -100 (-1,19) 17,08 3,22
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 44.868 -632 (-1,39) 11,13 3,35
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sài Gòn Pharma 35,30%
Công ty Cổ phần Appollo 26,63%
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 14,25%
Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường 12,50%
Công ty TNHH Reliv Pharma 7,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 08/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 30/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 09/05/2015

Xem thêm

TOP