Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nam Dược (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 13.105 +605 (+4,84) 2,34 0,72
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,92
CDP 8.000 +700 (+9,59) 5,39 0,67
CNC 18.000 0 (0,00) 6,71 1,44
DBM 34.050 +2.350 (+7,41) 9,38 1,14
DBT 10.800 +800 (+8,00) 6,39 0,80
DCL 18.600 +60 (+3,33) 11,95 1,26
DDN 10.000 0 (0,00) 6,49 0,68
DHD 35.000 0 (0,00) 8,54 0,87
DHG 84.000 +220 (+2,68) 17,29 3,26
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 43.858 -342 (-0,77) 11,06 3,33
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân 13,33%
Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 6,06%
Nguyễn Văn Giang 5,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 27/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 22/04/2015

Xem thêm

TOP