Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.660 +660 (+2,44) 4,67 0,98
ADP 36.100 +100 (+0,28) 9,09 1,29
BHC 2.900 0 (0,00) -0,24 0,00
BHV 0 -3.700 (-100,00) 14,76 0,00
BT6 4.940 +140 (+2,92) -0,36 0,13
BTD 15.300 0 (0,00) 2,48 0,53
CDG 9.300 0 (0,00) 7,04 1,16
CHC 12.400 0 (0,00) 2,28 0,51
CLH 0 -20.300 (-100,00) 6,29 1,39
CQT 3.500 0 (0,00) 12,66 0,64
DAC 30.700 +4.000 (+14,98) 3,24 1,10
HVX 4.220 0 (0,00) -50,99 0,40
KPF 31.500 +20 (+0,63) 14,69 2,43
LBM 29.500 -50 (-1,66) 5,78 1,03
MBG 4.000 -100 (-2,44) 10,39 0,39
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TCT Xây dựng Sài Gòn 20,00%
Nguyễn Quốc Hưng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 20/03/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 16/11/2017

Xem thêm

TOP