Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.660 +660 (+2,44) 5,86 1,09
ADP 36.100 +100 (+0,28) 18,09 2,56
BHC 2.900 0 (0,00) -0,35 0,00
BHV 0 -3.700 (-100,00) 14,76 0,00
BT6 4.940 +140 (+2,92) -0,33 0,12
BTD 15.300 0 (0,00) 2,59 0,55
CDG 9.300 0 (0,00) 4,22 0,70
CHC 12.400 0 (0,00) 1,56 0,35
CLH 0 -18.200 (-100,00) 5,55 1,06
CQT 3.500 0 (0,00) 14,00 0,64
DAC 30.700 +4.000 (+14,98) 40,04 1,07
HVX 3.640 0 (0,00) 20,19 0,34
KPF 29.900 -40 (-1,32) 25,38 2,50
LBM 32.900 +50 (+1,49) 5,45 1,12
MBG 4.292 -8 (-0,19) 7,57 0,38
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TCT Xây dựng Sài Gòn 20,00%
Nguyễn Quốc Hưng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 12/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 07/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 20/03/2018

Xem thêm

TOP