Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 24.000 0 (0,00) 5,87 1,09
ADP 19.600 0 (0,00) 7,74 1,09
BDT 10.900 0 (0,00) 7,13 1,50
BHC 2.500 +200 (+8,70) -0,86 0,00
BHV 5.100 0 (0,00) -0,51 0,00
BT6 1.545 -55 (-3,44) -0,40 0,15
BTD 15.200 -400 (-2,56) 4,51 0,72
BTN 4.700 -700 (-12,96) 10,35 0,64
CCM 25.600 0 (0,00) 3,30 0,60
CDG 9.000 0 (0,00) 7,27 0,56
CLH 0 -14.400 (-100,00) 4,60 0,88
KPF 29.000 0 (0,00) 88,10 2,41
LBM 29.000 +20 (+0,69) 4,48 0,95
MBG 7.500 +600 (+8,70) 22,72 0,69
NAV 9.030 -34 (-3,62) 5,59 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TCT Xây dựng Sài Gòn 20,00%
Kim Ngọc Cẩm Ly 10,63%
Nguyễn Quốc Hưng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 12/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 07/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP