Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 23.200 0 (0,00) 4,62 1,01
ADP 16.600 0 (0,00) 6,01 1,10
BDT 14.700 -200 (-1,34) 5,63 1,10
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.500 0 (0,00) -0,15 0,83
BTD 15.800 -100 (-0,63) 3,51 0,56
BTN 3.500 0 (0,00) 101,48 0,30
CCM 21.900 0 (0,00) 3,24 0,59
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 16.900 -1.800 (-9,63) 4,41 0,97
KPF 22.900 +40 (+1,77) 14,11 1,84
LBM 24.400 +30 (+1,24) 3,99 0,75
MBG 5.180 -20 (-0,38) 12,65 0,52
NAV 20.200 +120 (+6,31) 11,21 1,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Hương Ngân 21,37%
TCT Xây dựng Sài Gòn 20,00%
Nguyễn Minh Triết 10,63%
Nguyễn Quốc Hưng 0,00%
Kim Ngọc Cẩm Ly 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 08/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP