Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần May Sông Hồng (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 6.914 -86 (-1,23) -3,62 0,83
BDG 44.278 -122 (-0,27) 6,21 1,74
BMG 22.100 0 (0,00) 8,79 1,24
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,91 0,60
EVE 18.550 +5 (+0,27) 12,52 0,85
FTM 4.240 +3 (+0,71) -1,10 0,97
G20 1.400 0 (0,00) -0,42 0,32
GIL 64.700 -250 (-3,72) 7,16 1,62
GMC 27.400 +10 (+0,36) 19,99 1,22
HCB 17.500 0 (0,00) 9,17 0,70
HDM 22.400 +2.700 (+13,71) 18,82 1,15
HKC 31.500 0 (0,00) 4,00 1,41
HLT 18.500 0 (0,00) -4,13 4,24
KMR 7.630 -11 (-1,42) 37,89 0,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 12,96%
Phạm Thị Sông Ngân 7,40%
Bùi Thu Hà 2,19%
Nguyễn Thị Đào 0,86%
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI 0,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 02/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 02/11/2020

Xem thêm

TOP