Công ty Cổ phần May Sông Hồng (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)