Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 11.350 +450 (+4,13) 1,99 0,61
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,92
CDP 8.000 -400 (-4,76) 5,39 0,67
CNC 18.000 0 (0,00) 6,71 1,44
DBM 37.200 0 (0,00) 10,24 1,24
DBT 9.100 -900 (-9,00) 5,44 0,68
DCL 18.200 +20 (+1,11) 11,69 1,24
DDN 9.900 0 (0,00) 6,42 0,68
DHD 35.000 +4.500 (+14,75) 8,54 0,87
DHG 79.000 0 (0,00) 16,26 3,06
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 44.218 +218 (+0,50) 10,69 3,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin 57,18%
Nguyễn Thị Ngọc 7,00%
Hồ Phi Hải 1,50%
Peter Eric Dennis 1,43%
Lâm Minh Tuyền 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 13/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP