Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 19.800 -3.400 (-14,66) 3,95 0,86
ADP 16.600 0 (0,00) 6,01 1,10
BDT 15.488 +788 (+5,36) 5,93 1,16
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.300 -200 (-13,33) -0,13 0,72
BTD 16.100 +300 (+1,90) 3,58 0,57
BTN 3.900 +400 (+11,43) 113,08 0,34
CCM 18.700 -3.200 (-14,61) 2,76 0,51
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 17.300 +400 (+2,37) 4,52 0,99
KPF 21.350 -155 (-6,76) 13,16 1,71
LBM 25.000 +60 (+2,45) 4,09 0,77
MBG 6.175 +475 (+8,33) 13,76 0,57
NAV 19.000 -120 (-5,94) 10,54 1,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần 27,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 31/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 16/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP