Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu xây dựng IDICO (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 23.800 0 (0,00) 4,74 1,04
ADP 17.200 0 (0,00) 6,22 1,14
BDT 14.810 -990 (-6,27) 5,67 1,11
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.500 0 (0,00) -0,15 0,83
BTD 16.000 +300 (+1,91) 3,56 0,57
BTN 3.200 +300 (+10,34) 92,78 0,28
CCM 19.700 +2.500 (+14,53) 2,91 0,53
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 0 -18.700 (-100,00) 4,88 1,07
KPF 22.200 -160 (-6,72) 13,68 1,78
LBM 25.000 +100 (+4,16) 4,03 0,76
MBG 5.205 -195 (-3,61) 10,87 0,45
NAV 17.800 -125 (-6,56) 9,88 1,35
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty IDICO - CTCP 81,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2011 28/08/2015

Xem thêm

TOP