Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 17.000 +200 (+1,19) 6,33 0,99
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,76
AMV 17.172 +172 (+1,01) 2,71 0,83
BCP 11.500 0 (0,00) -26,63 1,20
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,93
CDP 8.840 -160 (-1,78) 6,30 0,75
CNC 18.600 0 (0,00) 6,94 1,49
DBM 34.000 0 (0,00) 9,36 1,13
DBT 10.651 +251 (+2,41) 6,72 0,59
DCL 20.750 +20 (+0,97) 12,09 1,29
DDN 10.250 +1.150 (+12,64) 7,14 0,69
DHD 21.000 -2.000 (-8,70) 6,71 0,52
DHG 92.700 +70 (+0,76) 17,92 3,43
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 46.264 -36 (-0,08) 10,37 2,89
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 51,15%
Nguyễn Ánh Kim Trang 31,88%
Nguyễn Thị Ánh Mai 12,44%
Ngô Khánh Luận 9,75%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP