Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2019 FPTS Bán 8550 8550
11/01/2019 FPTS Không có 12000 12000
16/01/2018 VPBS Mua 17020 17020
29/09/2017 PHS Mua 23400 23400
21/08/2017 BSI Không có Không có Không có
05/12/2020 BSI Không có Không có Không có
05/12/2020 BVS Không có 37000 37000
05/12/2020 VFSC Không có Không có Không có
05/12/2020 VDS Giữ 39800 39800
05/12/2020 VFSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 0 -3.600 (-100,00) 13,30 0,35
BT1 11.800 0 (0,00) 5,59 0,61
CPC 16.400 0 (0,00) 7,49 0,87
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 12.300 0 (0,00) 11,17 1,00
DDV 6.900 0 (0,00) -27,36 0,83
DGC 48.650 -35 (-0,71) 8,63 1,78
DHB 7.200 0 (0,00) -1,51 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 17.250 -5 (-0,28) 8,20 0,82
HAI 2.690 -2 (-0,73) -46,33 0,23
HPH 3.400 +100 (+3,03) 9,56 0,28
HSI 1.000 +100 (+11,11) -15,06 5,86
HVT 0 -31.000 (-100,00) 10,19 1,53
LAS 7.104 +4 (+0,06) -50,54 0,66
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 69,82%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang 0,72%
Asia Value Investment Limited 0,53%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 23/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 21/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 27/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020

Xem thêm

TOP