Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2019 FPTS Bán 8550 8550
11/01/2019 FPTS Không có 12000 12000
16/01/2018 VPBS Mua 17020 17020
29/09/2017 PHS Mua 23400 23400
21/08/2017 BSI Không có Không có Không có
04/08/2020 BSI Không có Không có Không có
04/08/2020 BSI Không có Không có Không có
04/08/2020 BVS Không có 37000 37000
04/08/2020 VFSC Không có Không có Không có
04/08/2020 VDS Giữ 39800 39800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 3.495 -205 (-5,54) 44,15 0,35
BT1 17.000 0 (0,00) 8,05 0,87
CPC 16.038 +38 (+0,24) 7,08 0,89
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 8.120 +22 (+2,78) 8,80 0,67
DDV 6.000 0 (0,00) -18,09 0,72
DGC 37.000 +220 (+6,32) 6,53 1,25
DHB 7.200 0 (0,00) -1,76 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 14.150 +50 (+3,66) 7,89 0,67
HAI 2.360 +15 (+6,78) 84,00 0,20
HPH 4.500 0 (0,00) 12,65 0,38
HSI 729 +29 (+4,14) -10,98 4,27
HVT 29.951 -49 (-0,16) 9,53 1,54
LAS 5.349 +149 (+2,87) -26,25 0,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 69,82%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang 0,72%
Asia Value Investment Limited 0,53%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019

Xem thêm

TOP