Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2019 FPTS Bán 8550 8550
11/01/2019 FPTS Không có 12000 12000
16/01/2018 VPBS Mua 17020 17020
29/09/2017 PHS Mua 23400 23400
21/08/2017 BSI Không có Không có Không có
05/03/2021 BSI Không có Không có Không có
05/03/2021 BSI Không có Không có Không có
05/03/2021 BVS Không có 37000 37000
05/03/2021 VFSC Không có Không có Không có
05/03/2021 VFSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 5.000 +400 (+8,70) 111,11 0,49
BT1 16.600 0 (0,00) 7,87 0,85
CPC 0 -18.600 (-100,00) 7,88 0,98
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 16.350 +40 (+2,50) 13,04 1,37
DDV 14.415 +515 (+3,71) 129,53 1,66
DGC 70.800 +180 (+2,60) 11,62 2,59
DHB 7.200 0 (0,00) -1,34 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 18.700 +25 (+1,35) 10,56 0,89
HAI 3.150 -1 (-0,31) 71,42 0,27
HPH 4.800 0 (0,00) 13,50 0,40
HSI 2.161 +161 (+8,05) -32,55 12,65
HVT 37.000 +3.000 (+8,82) 14,42 1,82
LAS 10.719 +819 (+8,27) 151,33 0,98
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 69,82%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang 0,72%
Asia Value Investment Limited 0,53%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 23/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 21/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 27/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020

Xem thêm

TOP