Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DAD 25.478 -822 (-3,13) 7,64 1,30
DAE 0 -24.900 (-100,00) 8,11 0,96
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
DST 8.099 +199 (+2,52) 39,73 0,84
EBS 11.200 0 (0,00) 11,25 0,85
ECI 35.100 -3.800 (-9,77) 13,95 1,83
EID 24.803 -597 (-2,35) 7,12 1,12
EPH 11.300 -200 (-1,74) 5,64 1,01
FHS 15.500 0 (0,00) 14,65 0,88
HAB 75.200 0 (0,00) 237,30 6,86
HEV 17.600 +1.300 (+7,98) 9,77 1,11
HTP 30.524 -976 (-3,10) 40,40 1,26
IBD 12.200 0 (0,00) 14,01 1,12
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 47.000 0 (0,00) 28,50 3,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 18/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 18/05/2021

Xem thêm

TOP