Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 20.223 -277 (-1,35) 6,07 0,98
EPH 10.996 +96 (+0,88) 5,42 0,97
FHS 23.500 0 (0,00) -14.031,23 1,99
HEV 38.000 +2.200 (+6,15) 15,45 2,34
HTP 39.090 -510 (-1,29) 9.621,72 1,56
IBD 15.500 0 (0,00) 13,70 1,39
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 19.500 +2.500 (+14,71) 10,31 1,26
IN4 100.000 0 (0,00) 14,96 2,86
LBE 0 -26.100 (-100,00) 14,36 1,38
NBE 13.900 0 (0,00) 4,42 0,86
PNC 10.500 +25 (+2,43) -7,36 0,71
QST 0 -17.200 (-100,00) 16,47 1,40
SAP 25.100 0 (0,00) -54,38 4,59
SED 0 -21.700 (-100,00) 3,65 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 18/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 18/05/2021

Xem thêm

TOP