Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.660 +660 (+2,44) 5,52 1,02
ADP 36.100 +100 (+0,28) 21,50 3,05
BHC 2.900 0 (0,00) -0,31 0,00
BHV 0 -3.700 (-100,00) 14,76 0,00
BT6 4.940 +140 (+2,92) -0,34 0,12
BTD 15.300 0 (0,00) 2,87 0,61
CDG 9.300 0 (0,00) 8,38 0,65
CHC 12.400 0 (0,00) 1,56 0,35
CLH 0 -17.200 (-100,00) 5,50 1,06
CQT 3.500 0 (0,00) 14,00 0,64
DAC 30.700 +4.000 (+14,98) 40,04 1,07
HVX 3.330 -24 (-6,72) 18,47 0,31
KPF 29.600 -10 (-0,33) 25,13 2,47
LBM 30.500 +60 (+2,00) 4,97 1,04
MBG 4.682 +382 (+8,88) 15,04 0,45
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 79,40%
Dương Xuân Thủy 5,08%
Dương Xuân Chung 4,07%
Vũ Viết Hoàn 3,91%
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 2,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 25/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 20/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 23/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 03/04/2018

Xem thêm

TOP