Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 42.242 +142 (+0,34) 6,76 1,78
ADP 26.415 -85 (-0,32) 8,01 2,27
BDT 29.882 -718 (-2,35) 11,97 2,17
BHC 3.300 0 (0,00) 13,53 0,00
BT6 4.000 0 (0,00) -1,60 0,00
BTD 42.019 -1.581 (-3,63) 6,81 0,99
BTN 5.612 +112 (+2,04) -4,60 0,55
CCM 59.600 0 (0,00) 4,94 1,03
CDG 3.200 0 (0,00) 2,42 0,25
CDR 11.811 -1.689 (-12,51) 36,62 0,83
CLH 26.700 -100 (-0,37) 7,12 1,76
GAB 196.900 +130 (+0,66) 1.514,57 16,70
HT1 25.250 +85 (+3,48) 20,48 1,73
HVX 8.400 +5 (+0,59) 140,00 0,81
KPF 14.900 -10 (-0,66) 25,74 1,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 81,65%
Dương Xuân Thủy 5,08%
Dương Xuân Chung 4,07%
Vũ Viết Hoàn 3,91%
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 2,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 28/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 30/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 11/05/2021

Xem thêm

TOP