Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.660 +660 (+2,44) 4,79 1,01
ADP 36.100 +100 (+0,28) 9,10 1,26
BHC 2.900 0 (0,00) -0,27 0,00
BHV 0 -3.700 (-100,00) 14,76 0,00
BT6 4.940 +140 (+2,92) -0,52 0,19
BTD 15.300 0 (0,00) 2,47 0,53
CDG 9.300 0 (0,00) 7,04 1,16
CHC 12.400 0 (0,00) 2,28 0,51
CLH 15.500 +1.400 (+9,93) 4,80 1,06
CQT 3.500 0 (0,00) 5,85 0,60
DAC 30.700 +4.000 (+14,98) 3,24 1,10
HVX 3.720 0 (0,00) -44,94 0,36
KPF 27.500 0 (0,00) 12,90 2,13
LBM 32.800 +20 (+0,61) 6,32 1,13
MBG 4.507 +7 (+0,16) 9,82 0,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 79,40%
Dương Xuân Thủy 5,08%
Dương Xuân Chung 4,07%
Vũ Viết Hoàn 3,91%
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 2,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 25/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 20/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 23/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 03/04/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 23/01/2018

Xem thêm

TOP