Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 9.870 -3 (-0,30) 34,50 0,63
AG1 9.000 0 (0,00) 6,08 0,77
AQN 8.700 0 (0,00) 1,92 0,60
ATD 9.600 0 (0,00) -2,20 1,80
BDG 31.700 +400 (+1,28) 3,63 1,23
BMG 28.500 0 (0,00) 9,41 1,67
DCG 21.500 0 (0,00) 6,66 1,04
DM7 7.800 0 (0,00) 2,85 0,54
EVE 10.300 +10 (+0,98) 6,85 0,42
FTM 1.580 0 (0,00) -0,63 0,19
G20 200 0 (0,00) -0,06 0,05
GIL 19.500 0 (0,00) 2,84 0,66
GMC 18.950 +15 (+0,79) 3,66 0,78
HCB 23.000 0 (0,00) 4,40 0,85
HDM 15.700 0 (0,00) 8,62 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex 57,57%
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Công nghiệp và SXKD Dệt may Việt Nam 18,62%
Công ty Cổ phần Dệt May Liên Phương 18,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP