Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 6.965 -35 (-0,50) -3,65 0,83
BDG 44.400 0 (0,00) 6,23 1,75
BMG 22.100 0 (0,00) 8,79 1,24
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,91 0,60
EVE 18.500 +20 (+1,09) 12,49 0,85
FTM 4.210 0 (0,00) -1,09 0,96
G20 1.400 +100 (+7,69) -0,42 0,32
GIL 67.200 -80 (-1,17) 7,44 1,68
GMC 27.300 -5 (-0,18) 19,92 1,22
HCB 17.500 +500 (+2,94) 9,17 0,70
HDM 19.725 +1.625 (+8,98) 16,57 1,01
HKC 31.500 0 (0,00) 4,00 1,41
HLT 18.500 0 (0,00) -4,12 4,24
KMR 7.740 -16 (-2,02) 38,44 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex 57,57%
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Công nghiệp và SXKD Dệt may Việt Nam 18,62%
Công ty Cổ phần Dệt May Liên Phương 18,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 29/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 9 năm 2020 04/11/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 04/11/2020

Xem thêm

TOP