Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)