Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 19.800 0 (0,00) 3,95 0,86
ADP 16.600 0 (0,00) 6,01 1,10
BDT 15.715 +215 (+1,39) 6,02 1,18
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.300 0 (0,00) -0,13 0,72
BTD 16.208 +108 (+0,67) 3,60 0,58
BTN 4.300 +400 (+10,26) 124,67 0,37
CCM 17.300 -1.400 (-7,49) 2,56 0,47
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 0 -17.300 (-100,00) 4,52 0,99
KPF 21.350 0 (0,00) 13,16 1,71
LBM 25.000 0 (0,00) 4,09 0,77
MBG 6.734 +534 (+8,61) 15,09 0,62
NAV 20.300 +130 (+6,84) 11,26 1,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Sơn tàu biển Chugoku 10,17%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 5,00%
Công ty TNHH Vico 3,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 27/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 02/04/2015

Xem thêm

TOP