Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
EID 24.229 -271 (-1,11) 6,95 1,09
EPH 11.500 0 (0,00) 5,74 1,03
FHS 15.500 0 (0,00) 14,65 0,88
HAB 75.200 0 (0,00) 227,64 6,86
HEV 17.712 +712 (+4,19) 10,21 1,16
HTP 31.284 +84 (+0,27) 39,39 1,23
IBD 12.200 0 (0,00) 14,01 1,12
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 47.700 0 (0,00) 28,92 3,54
IN4 100.000 0 (0,00) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0,00) -416,32 6,88
LBE 0 -29.000 (-100,00) 24,65 1,63
NBE 13.131 -669 (-4,85) 7,39 0,96
PNC 12.700 -50 (-3,78) -17,23 0,93
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Ngọc Khanh 31,05%
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 28,55%
Đỗ Ngọc Bính 18,80%
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 0,00%
Hoàng Anh Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 31/10/2017

Xem thêm

TOP