Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 11.500 0 (0,00) 49,20 1,26
EPH 7.000 +100 (+1,45) 4,22 0,54
FHS 32.000 0 (0,00) 11,69 1,83
HAB 27.800 0 (0,00) 79,94 2,57
HBE 8.000 0 (0,00) 16,93 0,71
HEV 12.114 -1.086 (-8,23) 5,11 0,76
HTP 0 -9.900 (-100,00) 38,49 0,90
IBD 11.000 0 (0,00) 12,63 1,01
IHK 15.300 +1.000 (+6,99) 9,28 1,14
IKH 7.900 0 (0,00) 12,01 0,74
IN4 95.300 0 (0,00) 10,20 3,10
IPH 69.000 0 (0,00) -132,86 3,89
KBE 18.900 0 (0,00) 6,54 1,14
LBE 0 -37.700 (-100,00) 37,36 2,19
PNC 10.350 0 (0,00) 15,48 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 44,35%
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 0,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 31/10/2017

Xem thêm

TOP