Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADC 0 -20.900 (-100,00) 8,00 1,22
ALT 21.600 -2.100 (-8,86) 47,42 0,57
BDB 0 -11.500 (-100,00) 8,00 0,92
BED 0 -39.700 (-100,00) 18,11 2,86
BST 0 -15.000 (-100,00) 10,71 1,22
DAD 0 -23.700 (-100,00) 7,97 1,31
DAE 0 -24.000 (-100,00) 7,53 0,92
DST 6.772 -228 (-3,26) 5,76 0,61
EBS 11.100 0 (0,00) 8,35 0,76
ECI 0 -25.600 (-100,00) 9,19 1,27
EPH 11.000 0 (0,00) 5,34 0,81
FHS 24.100 0 (0,00) -14.389,47 2,04
IBD 15.500 0 (0,00) 13,70 1,39
IBN 12.000 0 (0,00) 124,33 1,17
IHK 17.200 0 (0,00) -7,99 1,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 44,35%
Vũ Văn Dương 0,80%
Vũ Thị Hương Giang 0,52%
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 0,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 27/06/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP