Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNB 6.900 0 (0,00) 20,66 0,66
EID 23.837 +37 (+0,16) 6,86 1,08
EPH 11.000 0 (0,00) 5,49 0,98
FHS 28.600 0 (0,00) 27,03 1,63
HAB 75.200 0 (0,00) 333,94 6,86
HEV 0 -25.600 (-100,00) 13,98 1,58
HTP 46.525 +525 (+1,14) 60,59 1,89
IBD 16.300 0 (0,00) 18,72 1,50
IBN 12.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IHK 14.500 -2.500 (-14,71) 8,79 1,08
IN4 100.000 0 (0,00) 14,70 3,21
IPH 69.000 0 (0,00) -447,57 6,88
LBE 0 -30.400 (-100,00) 25,84 1,71
NBE 13.055 +155 (+1,20) 7,34 0,95
PNC 9.900 0 (0,00) -13,43 0,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 44,35%
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 0,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 31/10/2017

Xem thêm

TOP