Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 39.366 -634 (-1,59) 6,30 1,66
ADP 26.700 0 (0,00) 8,10 2,30
BDT 35.250 +4.250 (+13,71) 14,12 2,56
BHC 3.100 0 (0,00) 12,71 0,00
BT6 3.800 0 (0,00) -1,52 0,00
BTD 41.514 +1.314 (+3,27) 6,73 0,98
BTN 5.936 -164 (-2,69) -4,86 0,58
CCM 55.600 0 (0,00) 4,61 0,96
CDG 3.200 0 (0,00) 2,42 0,25
CDR 10.400 0 (0,00) 32,24 0,73
CLH 26.835 -65 (-0,24) 7,17 1,77
GAB 196.100 -20 (-0,10) 1.481,69 16,65
HT1 23.600 -80 (-3,27) 14,10 1,61
HVX 8.490 -6 (-0,70) 141,50 0,82
KPF 14.500 -40 (-2,68) 24,67 1,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 17/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 13/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 08/02/2021

Xem thêm

TOP