Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.700 0 (0,00) 6,88 1,19
AMP 10.200 0 (0,00) 6,63 0,77
AMV 11.350 +450 (+4,13) 1,99 0,61
BCP 13.200 0 (0,00) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0,00) 17,09 0,92
CDP 8.000 -400 (-4,76) 5,39 0,67
CNC 18.000 0 (0,00) 6,71 1,44
DBM 37.200 0 (0,00) 10,24 1,24
DBT 9.100 -900 (-9,00) 5,44 0,68
DCL 18.200 +20 (+1,11) 11,69 1,24
DDN 9.900 0 (0,00) 6,42 0,68
DHD 35.000 +4.500 (+14,75) 8,54 0,87
DHG 79.000 0 (0,00) 16,26 3,06
DHN 10.500 0 (0,00) 8,37 0,92
DHT 44.218 +218 (+0,50) 10,69 3,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu - Nông sản Thực phẩm Đồng Nai 51,50%
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông 13,47%
Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Thu 2,52%
Công ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 12/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 31/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP