Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 20.300 0 (0,00) 7,95 1,24
AMP 10.900 0 (0,00) 26,94 0,72
BCP 9.800 0 (0,00) -13,71 1,35
BIO 27.300 0 (0,00) 64,71 2,49
CDP 12.000 +100 (+0,84) 10,99 1,07
CNC 30.000 +900 (+3,09) 7,91 2,11
DAN 23.900 +3.100 (+14,90) 8,89 0,80
DBM 32.900 0 (0,00) 7,99 0,96
DDN 12.800 0 (0,00) 18,57 0,99
DHD 25.950 -4.350 (-14,36) 13,14 0,84
DP3 0 -91.000 (-100,00) 8,05 2,17
DVM 17.732 -68 (-0,38) 8,37 1,01
LDP 15.629 -371 (-2,32) 6,26 1,47
MED 0 -23.000 (-100,00) -67,09 0,91
MKV 11.282 -618 (-5,19) 9,81 0,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Dược Hải Phòng 11,67%
Nguyễn Văn Vẻ 2,69%
Trần Thị Oanh 2,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP