Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dược Minh Hải (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 24.698 +198 (+0,81) 10,44 1,43
AMP 17.200 0 (0,00) 34,79 1,17
AMV 10.421 +21 (+0,20) 18,96 0,84
BCP 11.079 -21 (-0,19) -5,80 1,53
BIO 64.484 -16 (-0,02) 108,23 5,94
CDP 17.096 -404 (-2,31) 13,65 1,46
CNC 31.500 0 (0,00) 10,23 2,36
DBM 28.000 +200 (+0,72) 8,09 0,90
DCL 36.350 +5 (+0,13) 24,54 2,10
DDN 19.081 +81 (+0,43) 13,15 1,23
DHD 23.400 -600 (-2,50) 9,83 0,67
DHG 99.200 +50 (+0,50) 16,57 3,79
DHN 34.900 0 (0,00) 26,15 2,99
DMC 62.200 +20 (+0,32) 14,38 1,65
DP3 0 -116.000 (-100,00) 9,36 3,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP