Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 0 (0,00) 7,58 0,82
CPC 17.422 -1.678 (-8,79) 6,78 0,91
CSV 18.900 +50 (+2,71) 3,40 0,92
DCI 2.800 0 (0,00) 0,83 0,20
DCM 5.860 +17 (+2,98) 7,28 0,51
DDV 5.867 +167 (+2,93) 151,60 0,68
DGC 20.446 +546 (+2,74) 4,77 0,83
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 12.850 +45 (+3,62) 13,31 0,63
HAI 2.750 -20 (-6,77) 55,77 0,25
HPH 5.100 -300 (-5,56) 2,13 0,40
HSI 900 +100 (+12,50) 7,41 8,12
HVT 39.167 +2.167 (+5,86) 9,72 1,98
LAS 5.224 +24 (+0,46) 243,41 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thái Phúc 3,30%
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP