Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.500 0 (0,00) 8,29 0,90
CPC 16.071 -29 (-0,18) 6,64 0,79
CSV 21.550 -15 (-0,69) 4,09 0,97
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 8.950 -5 (-0,55) 14,16 0,77
DDV 6.000 0 (0,00) -48,11 0,70
DGC 40.230 +330 (+0,83) 8,08 1,42
DHB 7.200 0 (0,00) -2,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 14.650 0 (0,00) 13,31 0,69
HAI 3.090 0 (0,00) 109,98 0,26
HPH 4.000 0 (0,00) 11,25 0,33
HSI 900 0 (0,00) -13,56 5,27
HVT 0 -33.500 (-100,00) 7,87 1,67
LAS 5.916 +16 (+0,27) 272,72 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thái Phúc 3,30%
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP