Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần 26 (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 6.951 +51 (+0,74) -3,60 0,82
BDG 44.200 -100 (-0,23) 6,21 1,74
BMG 22.100 0 (0,00) 8,79 1,24
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,91 0,60
EVE 17.900 -40 (-2,18) 12,35 0,84
FTM 4.840 +31 (+6,84) -1,18 1,04
G20 1.400 0 (0,00) -0,42 0,32
GIL 68.500 +210 (+3,16) 7,35 1,66
GMC 27.200 -20 (-0,72) 19,99 1,22
HCB 17.500 0 (0,00) 9,17 0,70
HDM 21.900 +2.600 (+13,47) 16,21 0,99
HKC 31.500 0 (0,00) 4,00 1,41
HLT 18.500 0 (0,00) -4,14 4,24
KMR 7.880 -2 (-0,25) 39,23 0,73
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Quốc phòng 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020

Xem thêm

TOP