Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 16.300 0 (0,00) 6,24 1,01
BGW 17.500 0 (0,00) 28,57 1,70
BLW 17.100 0 (0,00) 23,61 1,59
BNW 8.700 0 (0,00) 19,17 0,85
BTW 0 -37.500 (-100,00) 15,28 1,59
BWA 10.100 0 (0,00) 18,45 0,77
BWS 32.000 0 (0,00) 15,10 2,73
CMW 10.000 0 (0,00) 12,68 0,95
CTW 17.200 0 (0,00) 12,40 0,96
DBW 10.000 0 (0,00) 255,91 0,86
DNA 24.600 0 (0,00) 16,64 1,77
GDW 27.900 -3.000 (-9,71) 16,67 1,61
NBW 0 -20.400 (-100,00) 12,38 1,38
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 98,16%
Bùi Khánh Linh 0,01%
Bộ Xây dựng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 02/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 02/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 02/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 29/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 02/04/2022

Xem thêm

TOP