Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 1.390 -2 (-1,41) -1,81 0,13
FRC 17.400 0 (0,00) 3,26 0,70
FRM 13.600 0 (0,00) 32,11 1,16
GTA 12.200 -20 (-1,61) 8,25 0,76
MDF 5.100 0 (0,00) 15,58 0,43
PIS 8.600 0 (0,00) 8,22 0,68
SCA 10.000 0 (0,00) 402,84 0,99
TQN 39.000 0 (0,00) 26,40 1,06
TTF 5.200 +3 (+0,58) -3,68 0,00
VIF 16.900 0 (0,00) 14,91 1,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp 51,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 40,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 4,73%
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 06/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 07/02/2020

Xem thêm

TOP