Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AFC 10.000 0 (0,00) 96,82 1,01
DLG 1.480 +9 (+6,47) 4,22 0,14
FRC 11.700 0 (0,00) 2,70 0,60
FRM 14.200 0 (0,00) 33,52 1,21
GTA 10.550 +10 (+0,95) 5,67 0,62
MDF 8.200 0 (0,00) 16,42 0,68
PIS 7.000 0 (0,00) 5,65 0,53
TQN 40.900 0 (0,00) 27,69 1,12
TTF 1.840 0 (0,00) -0,63 0,00
VIF 15.000 -1.600 (-9,64) 9,62 1,01
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 65,06%
Đông Thị Thắm 65,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2014 01/06/2015

Xem thêm

TOP