Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 400 0 (0,00) 179,49 0,04
DQC 17.450 +55 (+3,25) 16,61 0,48
FBA 900 0 (0,00) 1,62 0,08
GDT 23.500 +60 (+2,62) 5,25 1,39
MEG 26.000 0 (0,00) 28,16 2,05
RAL 73.400 +180 (+2,51) 6,58 0,99
TMW 14.200 0 (0,00) -41,41 0,81
XHC 25.200 0 (0,00) 6,72 2,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thanh Bình 37,00%
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 33,12%
Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa 8,93%
Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai 6,48%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/12/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 30/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/04/2017

Xem thêm

TOP