Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 1.320 +8 (+6,45) 6,67 0,11
FRC 15.600 +2.000 (+14,71) 2,92 0,63
FRM 15.900 0 (0,00) 37,54 1,35
GTA 10.550 +60 (+6,03) 7,14 0,66
MDF 5.000 0 (0,00) 15,09 0,42
PIS 6.300 0 (0,00) 4,96 0,48
SCA 10.000 0 (0,00) 402,84 0,99
TQN 40.900 0 (0,00) 27,69 1,12
TTF 3.030 +19 (+6,69) -1,13 0,00
VIF 15.860 -40 (-0,25) 12,24 1,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngô Xuân Trường 9,49%
Lê Thị Vân 7,61%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP