Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 114.977 +377 (+0,33) 0,00 2,77
DLG 6.780 -30 (-4,23) -3,48 0,81
FRC 30.500 0 (0,00) 4,23 0,95
FRM 12.900 0 (0,00) 18,80 1,19
GTA 19.150 +125 (+6,98) 12,69 1,24
MDF 23.000 +3.000 (+15,00) 15,19 1,75
MXC 20.300 0 (0,00) 0,00 0,00
PIS 10.900 0 (0,00) 10,95 0,86
PTB 115.300 +330 (+2,94) 12,13 2,66
SAV 32.000 +110 (+3,55) 8,67 1,66
SCA 10.000 0 (0,00) 273,94 0,99
TQN 30.300 0 (0,00) 5,09 0,73
TTF 9.100 -9 (-0,97) -165,19 0,00
VIF 17.903 +303 (+1,72) 17,12 1,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngô Xuân Trường 9,49%
Lê Thị Vân 7,61%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP