Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AFC 10.000 0 (0,00) 8,51 0,90
DLG 1.530 -4 (-2,54) 4,37 0,14
FRC 14.200 +1.800 (+14,52) 3,28 0,73
FRM 16.000 0 (0,00) 37,77 1,36
GTA 11.550 0 (0,00) 6,21 0,67
MDF 8.200 0 (0,00) 16,42 0,68
PIS 5.500 0 (0,00) 4,44 0,41
TQN 40.900 0 (0,00) 27,69 1,12
TTF 1.990 0 (0,00) -0,61 0,00
VIF 14.957 +57 (+0,38) 9,56 1,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 26,21%
Trịnh Thị Hương 18,11%
Công ty Cổ phần GTNFOODS 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/04/2018

Xem thêm

TOP