Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 1.570 -2 (-1,25) 7,94 0,13
FRC 15.900 -10.600 (-40,00) 2,98 0,64
FRM 15.900 0 (0,00) 37,54 1,35
GTA 11.100 +70 (+6,73) 5,97 0,74
MDF 4.800 0 (0,00) 14,49 0,40
PIS 6.300 0 (0,00) 5,65 0,46
SCA 10.000 0 (0,00) 402,84 0,99
TQN 40.900 0 (0,00) 27,69 1,12
TTF 3.120 -8 (-2,50) -1,16 0,00
VIF 17.515 +315 (+1,83) 12,46 1,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 84,85%
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 6,45%
Công ty TNHH MTV Cau su Tân Biên 6,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 14/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 13/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/03/2019

Xem thêm

TOP