Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 115.019 -1.081 (-0,93) 0,00 2,79
DLG 6.580 +43 (+6,99) -3,38 0,78
FRC 30.000 0 (0,00) 4,16 0,94
FRM 12.900 0 (0,00) 18,80 1,19
GTA 17.500 -10 (-0,56) 7,74 1,12
MDF 18.050 +1.350 (+8,08) 12,74 1,37
MXC 20.300 0 (0,00) 0,00 0,00
PIS 14.000 0 (0,00) 14,06 1,10
PTB 117.900 -10 (-0,08) 12,40 2,72
SAV 27.000 0 (0,00) 7,32 1,40
SCA 10.000 0 (0,00) 273,94 0,99
TQN 30.300 0 (0,00) 5,09 0,73
TTF 8.300 +20 (+2,46) -150,67 0,00
VIF 17.000 0 (0,00) 16,45 1,25
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH TM Ánh Vy 96,83%
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 02/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 03/11/2020

Xem thêm

TOP