Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 2.220 +14 (+6,73) -1,29 0,23
FRC 12.900 0 (0,00) 2,42 0,52
FRM 20.000 0 (0,00) 47,22 1,70
GTA 12.800 -10 (-0,77) 7,59 0,82
MDF 6.000 +100 (+1,69) 13,10 0,48
MXC 20.300 0 (0,00) 0,00 0,00
PIS 21.000 0 (0,00) 17,23 1,61
SCA 10.000 0 (0,00) 402,84 0,99
TQN 37.100 0 (0,00) 25,11 1,01
TTF 6.980 +45 (+6,89) -8,47 0,00
VIF 17.561 +61 (+0,35) 16,37 1,25
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH TM Ánh Vy 96,83%
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 03/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/04/2020

Xem thêm

TOP