Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 9.420 -68 (-6,73) 30,64 0,66
AG1 4.000 0 (0,00) 2,70 0,34
AQN 8.700 0 (0,00) 1,92 0,60
ATD 9.600 0 (0,00) -2,20 1,80
BDG 30.550 -50 (-0,16) 3,63 1,30
BMG 28.000 0 (0,00) 9,25 1,64
DCG 21.500 0 (0,00) 6,66 1,59
DM7 9.000 0 (0,00) 3,21 0,64
EVE 7.950 +20 (+2,58) 4,21 0,32
FTM 1.300 +7 (+5,69) -0,69 0,14
G20 200 0 (0,00) -0,06 0,05
GIL 15.300 +55 (+3,72) 2,23 0,44
GMC 12.800 +50 (+4,06) 2,48 0,56
HCB 24.000 0 (0,00) 4,81 0,94
HDM 10.900 -1.700 (-13,49) 5,99 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 30,06%
Lê Thúc Đức 27,05%
Công ty Cổ phần 4M 13,29%
Lâm Quang Thái 8,55%
Trần Linh Trang 8,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 08/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 09/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP