Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 1.320 -2 (-1,49) -1,72 0,13
FRC 19.000 0 (0,00) 3,56 0,77
FRM 15.100 0 (0,00) 35,65 1,28
GTA 11.800 -65 (-5,22) 6,99 0,71
MDF 5.000 0 (0,00) 15,58 0,41
PIS 15.800 0 (0,00) 15,10 1,24
SCA 10.000 0 (0,00) 402,84 0,99
TQN 38.000 0 (0,00) 25,72 1,04
TTF 6.410 -29 (-4,32) -4,54 0,00
VIF 0 -16.400 (-100,00) 14,46 1,20
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An 37,18%
Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con 30,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/07/2020

Xem thêm

TOP