Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.000 0 (0,00) 203,66 0,33
ALV 10.936 -664 (-5,72) 6,66 0,73
ATB 600 0 (0,00) -0,11 0,24
B82 500 0 (0,00) 0,00 0,05
BCE 6.050 -2 (-0,32) 45,34 0,64
BCO 11.000 0 (0,00) 12,15 0,93
BMN 8.600 +500 (+6,17) 6,35 0,79
BOT 2.799 -1 (-0,04) -2,00 1,07
C12 3.200 0 (0,00) 4,52 0,20
C47 6.030 +2 (+0,33) 14,69 0,50
C4G 10.376 +76 (+0,74) 23,49 0,98
C92 3.600 0 (0,00) 107,19 0,31
CDC 19.800 0 (0,00) 27,58 1,28
CIG 5.150 -13 (-2,46) 37,41 1,06
CII 17.400 +40 (+2,35) 11,52 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện 30,00%
Vũ Quang Thắng 8,07%
Nguyễn Giang Đô 3,34%
Thân Quốc Tường 3,06%
Nguyễn Thị Chinh 0,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP