Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 9.950 +53 (+5,62) 32,36 0,70
AG1 4.000 0 (0,00) 2,70 0,34
AQN 8.700 0 (0,00) 1,92 0,60
ATD 9.600 0 (0,00) -2,20 1,80
BDG 30.148 -452 (-1,48) 3,58 1,28
BMG 28.000 0 (0,00) 9,25 1,64
DCG 21.500 0 (0,00) 6,66 1,59
DM7 9.000 0 (0,00) 3,21 0,64
EVE 8.350 +40 (+5,03) 4,42 0,34
FTM 1.380 +8 (+6,15) -0,74 0,15
G20 200 0 (0,00) -0,06 0,05
GIL 16.050 +75 (+4,90) 2,34 0,46
GMC 13.350 +55 (+4,29) 2,60 0,58
HCB 24.000 0 (0,00) 4,81 0,94
HDM 10.900 0 (0,00) 5,99 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Huỳnh Thanh Vũ 9,35%
Dương Thị Thu Hồng 7,58%
Bùi Trọng Thủy 5,37%
Nguyễn Thị Lệ Hoa 5,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 13/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 13/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 05/02/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015

Xem thêm

TOP