Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 7.064 +64 (+0,91) -3,70 0,84
BDG 44.200 0 (0,00) 6,20 1,74
BMG 22.100 0 (0,00) 8,79 1,24
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,91 0,60
EVE 18.800 +90 (+5,02) 12,69 0,86
FTM 5.170 +33 (+6,81) -1,34 1,18
G20 1.400 0 (0,00) -0,42 0,32
GIL 68.100 -40 (-0,58) 7,54 1,70
GMC 27.000 -20 (-0,73) 19,70 1,20
HCB 14.900 -2.600 (-14,86) 7,81 0,60
HDM 18.780 -3.120 (-14,25) 15,77 0,96
HKC 31.500 0 (0,00) 4,00 1,41
HLT 18.500 0 (0,00) -4,15 4,24
KMR 8.250 +37 (+4,69) 40,97 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Huỳnh Thanh Vũ 9,10%
Dương Thị Thu Hồng 7,37%
Bùi Trọng Thủy 5,22%
Nguyễn Thị Lệ Hoa 4,93%
Huỳnh Văn Thức 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 13/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 13/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 05/02/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015

Xem thêm

TOP