Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 12.260 -40 (-0,33) 11,60 0,83
AMS 18.339 +239 (+1,32) 9,61 1,36
ATB 2.600 0 (0,00) -3,35 0,79
B82 2.600 0 (0,00) 25,13 0,26
BHT 15.100 0 (0,00) -4,58 0,00
BMN 13.400 0 (0,00) 8,37 1,23
BOT 52.920 +620 (+1,19) -30,38 9,66
BTU 16.000 0 (0,00) 7,12 1,09
BUD 15.800 +300 (+1,94) 21,29 1,33
C12 5.000 0 (0,00) 7,06 0,31
SII 19.150 +125 (+6,98) -13,76 0,88
TCD 36.250 +185 (+5,37) 7,76 2,60
TGG 25.500 -25 (-0,97) 16,64 2,45
THG 88.500 +30 (+0,34) 9,44 2,69
TTA 17.200 0 (0,00) 15,29 1,36
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP