Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 112.721 -1.079 (-0,95) 0,00 2,73
DLG 6.720 -50 (-6,92) -3,45 0,80
FRC 30.600 0 (0,00) 4,24 0,96
FRM 12.900 0 (0,00) 18,80 1,19
GTA 16.300 -10 (-0,60) 10,80 1,06
MDF 17.031 -569 (-3,23) 11,25 1,29
MXC 20.300 0 (0,00) 0,00 0,00
PIS 10.914 -1.086 (-9,05) 10,96 0,86
PTB 114.500 -10 (-0,08) 12,04 2,64
SAV 27.600 0 (0,00) 7,48 1,43
SCA 10.000 0 (0,00) 273,94 0,99
TQN 30.300 0 (0,00) 5,09 0,73
TTF 9.150 +19 (+2,12) -166,10 0,00
VIF 16.900 0 (0,00) 16,35 1,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP