Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Giày da và may mặc xuất khẩu (Legamex) (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 10.100 +47 (+4,88) 32,85 0,71
AG1 4.000 0 (0,00) 2,70 0,34
AQN 8.700 0 (0,00) 1,92 0,60
ATD 9.600 0 (0,00) -2,20 1,80
BDG 30.550 +50 (+0,16) 3,63 1,30
BMG 28.000 0 (0,00) 9,25 1,64
DCG 21.500 0 (0,00) 3,78 1,24
DM7 9.000 0 (0,00) 3,21 0,64
EVE 7.750 -5 (-0,64) 4,10 0,31
FTM 1.230 -9 (-6,81) -0,66 0,13
G20 200 0 (0,00) -0,06 0,05
GIL 14.750 -65 (-4,22) 2,12 0,42
GMC 12.300 -45 (-3,52) 2,38 0,53
HCB 24.000 0 (0,00) 4,81 0,94
HDM 12.600 +100 (+0,80) 6,92 0,62
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Dệt May Gia Định 51,00%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 9,85%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP