Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 11.700 0 (0,00) 11,05 0,79
AMS 16.714 -186 (-1,10) 8,76 1,24
ATB 2.300 0 (0,00) -2,96 0,70
B82 2.300 0 (0,00) 22,23 0,23
BHT 14.200 0 (0,00) -4,30 0,00
BMN 8.400 0 (0,00) 5,25 0,77
BOT 47.100 -1.200 (-2,48) -25,64 8,01
BTU 15.000 0 (0,00) 6,67 1,02
BUD 15.544 -956 (-5,79) 20,95 1,30
C12 4.500 0 (0,00) 6,35 0,28
SII 18.250 +30 (+1,67) -11,37 0,83
TCD 29.700 +30 (+1,02) 6,85 2,05
TGG 28.250 -210 (-6,91) 18,44 2,72
THG 77.000 +80 (+1,04) 8,21 2,34
TTA 15.950 +5 (+0,31) 14,18 1,26
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty IDICO - CTCP 51,00%
Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc 24,00%
Công ty cổ phần May Tiến Phát 16,62%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2019 17/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 08/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2012 31/07/2015

Xem thêm

TOP