Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AG1 7.094 -6 (-0,08) -3,72 0,85
BDG 45.922 +1.722 (+3,90) 6,44 1,81
BMG 22.100 0 (0,00) 8,79 1,24
DCG 13.400 0 (0,00) 5,65 0,62
DM7 9.200 0 (0,00) 2,91 0,60
EVE 18.800 0 (0,00) 12,69 0,86
FTM 5.530 +36 (+6,96) -1,44 1,26
G20 1.600 +200 (+14,29) -0,48 0,37
GIL 67.400 -70 (-1,02) 7,46 1,69
GMC 27.000 0 (0,00) 19,70 1,20
HCB 14.900 0 (0,00) 7,81 0,60
HDM 18.700 -100 (-0,53) 15,71 0,96
HKC 31.500 0 (0,00) 4,00 1,41
HLT 18.500 0 (0,00) -4,15 4,24
KMR 8.300 +5 (+0,60) 41,22 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 29,24%
Hà Văn Nghĩa 5,44%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/06/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP