Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.822 +322 (+1,17) 5,54 1,21
ADP 22.500 0 (0,00) 6,32 1,36
BDT 17.671 -129 (-0,72) 7,39 1,21
BHC 3.000 0 (0,00) 94,08 0,00
BHV 5.200 0 (0,00) -0,33 0,00
BT6 1.000 0 (0,00) -0,40 0,00
BTD 25.873 -27 (-0,10) 5,46 0,65
BTN 3.000 0 (0,00) 86,98 0,26
CCM 18.200 0 (0,00) 1,79 0,39
CDG 4.200 0 (0,00) 6,50 0,31
CLH 0 -16.900 (-100,00) 4,94 1,18
KPF 13.950 -105 (-7,00) 8,60 1,06
LBM 33.900 +40 (+1,19) 5,25 0,93
MBG 5.530 +30 (+0,55) 5,38 0,49
NAV 22.300 +130 (+6,19) 9,58 1,75
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp 52,29%
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 2 Đồng Nai 17,65%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt 11,32%
Nguyễn Hữu Thực 5,15%
Trần Thị Mỹ Dung 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 16/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP