Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 41.075 +75 (+0,18) 6,57 1,73
ADP 27.000 +200 (+0,75) 8,19 2,32
BDT 29.710 +310 (+1,05) 11,90 2,16
BHC 3.132 +332 (+11,86) 12,85 0,00
BT6 3.773 -327 (-7,98) -1,51 0,00
BTD 39.837 +37 (+0,09) 6,46 0,94
BTN 6.599 +799 (+13,78) -5,41 0,65
CCM 55.000 0 (0,00) 4,56 0,95
CDG 3.200 0 (0,00) 2,42 0,25
CDR 10.400 +1.300 (+14,29) 32,24 0,73
CLH 26.749 -251 (-0,93) 7,15 1,77
GAB 194.000 -30 (-0,15) 1.465,82 16,47
HT1 24.800 -20 (-0,80) 14,82 1,69
HVX 8.800 -11 (-1,23) 146,67 0,84
KPF 14.900 -35 (-2,29) 24,96 1,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp 52,29%
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 2 Đồng Nai 17,65%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt 11,32%
Nguyễn Hữu Thực 0,00%
Trần Thị Mỹ Dung 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 16/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP