Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vinavico (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0,00) 9,84 0,74
AMS 7.805 -95 (-1,20) 7,72 0,63
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 700 0 (0,00) -3,07 0,07
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -14,84 1,28
BHT 7.200 0 (0,00) -2,18 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.100 +10 (+0,55) 4,36 0,65
SC5 20.200 +120 (+6,31) 11,11 0,86
SII 17.500 0 (0,00) 43,41 0,72
TCD 9.990 +14 (+1,42) 5,34 0,76
TGG 1.190 -2 (-1,65) 40,09 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Đâu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico 14,19%
Phạm Thị Thúy Hằng 11,91%
Lê Tuấn Điệp 11,29%
CTCP Đá Tự nhiên Vnstone 10,78%
Lê Quốc Hưng 5,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 31/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 05/04/2016

Xem thêm

TOP