Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/07/2020 VCSC Mua 24900 24900
02/06/2020 VCSC Mua 24900 24900
02/06/2020 VCSC Mua 24900 24900
28/05/2020 VCSC Mua 24900 24900
29/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
29/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
27/03/2020 VCSC Mua 27200 27200
27/03/2020 VCSC Mua 27200 27200
26/02/2020 VCSC Mua 27200 27200
26/02/2020 VCSC Mua 27200 27200

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 10.200 0 (0,00) 9,13 0,69
AMS 8.300 +100 (+1,22) 8,21 0,67
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 600 0 (0,00) -2,63 0,06
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -25,47 1,28
BHT 8.000 0 (0,00) -2,43 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.700 +35 (+1,90) 4,45 0,68
SC5 18.800 -20 (-1,05) 15,65 0,87
SII 17.000 +60 (+3,65) -55,22 0,72
TCD 8.990 +34 (+3,93) 5,21 0,66
TGG 960 +6 (+6,66) -5,46 0,09
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VIAC (No. 1) Limited Partnership 8,90%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 8,49%
Amersham Industries Limited 5,94%
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã 3,85%
Norges Bank 2,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 30/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 31/10/2019

Xem thêm

TOP