Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0,00) 9,84 0,74
AMS 7.900 0 (0,00) 7,81 0,64
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 677 +77 (+12,83) -2,97 0,06
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -14,84 1,28
BHT 7.200 +900 (+14,29) -2,18 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.000 -35 (-1,90) 4,33 0,65
SC5 19.000 +110 (+6,14) 10,45 0,81
SII 17.500 -40 (-2,23) 43,41 0,72
TCD 9.850 +30 (+3,14) 5,27 0,75
TGG 1.210 +1 (+0,83) 40,76 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 14,22%
Trần Văn Đức 5,12%
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng 4,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 09/04/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 01/02/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 14/12/2017

Xem thêm

TOP